Bol w stawach na PVT

W rozwoju i utrwalaniu się tych bólów znaczącą rolę odgrywają także czynniki psychosocjalne [30, 31]. Jedynym wyjątkiem jest częste stosowanie leków z grupy miorelaksantów w okresie zaostrzenia dolegliwości bólowych.

Choroba zwyrodnieniowa stawów osteoartroza, osteoarthritis — OA charakteryzuje się degradacją chrząstki stawowej oraz podchrzęstnej części kości, powodując trwałe uszkodzenie strukturalne oraz upośledzenie funkcji stawu, co w konsekwencji prowadzi do niepełnosprawności chorego [1].

Osteoartroza jest najczęstszą chorobą stawów i najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u osób w podeszłym wieku [2]. Leczenie chorego z OA powinno być wielokierunkowe i uwzględniać zmniejszenie bólu, poprawę sprawności, spowolnienie postępu choroby, poprawę jakości życia, zmniejszenie niepełnosprawności, a w konsekwencji opóźnienie konieczności leczenia operacyjnego [1].

Jak dotąd żadna z dostępnych metod leczenia nie pozwala w pełni kontrolować ani zatrzymać procesu zwyrodnieniowego stawu.

Bol w stawach na PVT Zlote podtrzymywanie

Jednym z priorytetów postępowania u chorych z OA jest odpowiednia kontrola bólu, tak by choremu ułatwić rehabilitację, codzienne funkcjonowanie i jeśli to możliwe — poprawić jakość życia. W kolejnym etapie leczenia pacjentów stosuje się NLPZ systemowo, a ich wybór ustala się w oparciu o bezpieczeństwo i możliwość wystąpienia powikłań ze strony układu sercowo- naczyniowego i przewodu pokarmowego [3].

Bol w stawach na PVT Zabieg degeneracyjny

Wolno działające leki objawowe, szczególnie siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny, a także diacereina oraz nieulegające zmydleniu oleje z awokado i soi, mają udokumentowane działanie modyfikujące przebieg OA i są zalecane, szczególnie u chorych z OA na wczesnym etapie choroby [1, 4].

Jednym z preparatów o skuteczności potwierdzonej w badaniach klinicznych u chorych z OA jest wyciąg z ostryżu długiego Curcuma longa [4, 5]. W medycynie Dalekiego Wschodu kurkumina jest stosowana od tysięcy lat ze względu na swoje działanie antyseptyczne, przeciwzapalne, antyoksydacyjne oraz przeciwnowotworowe. Kurkumina wykorzystywana jest w leczeniu infekcji oczu, schorzeń skóry, wątroby i układu pokarmowego oraz jako środek antydepresyjny i łagodzący halucynacje [6, 7]. Kurkumina jest dwuferulometanem [6, 8], charakteryzuje się niską biodostępnością z przewodu pokarmowego, co jest spowodowane jej małą rozpuszczalnością w wodzie jest związkiem hydrofobowym.

Kurkumina, jak się wydaje, nie ma in vivo działania szkodliwego, gdyż nawet w bardzo dużych dawkach nie jest toksyczna. W jelicie i wątrobie tworzy nieaktywne biologicznie koniugaty glukuronidowe i siarczanowe, a także ulega redukcji [6, 11]. Drugim problemem klinicznym jest niska biodostępność kurkuminy po podaniu doustnym. Aby poprawić jej biodostępność, stosowano systemy liposomalne, iniekcje dostawowe kurkuminy, połączenia fosfolipidów z kurkuminą oraz nanocząsteczki kurkuminy.

Wszystko to miało na celu zwiększenie stabilności i biodostępności kurkuminy [5].

  • Przygotowanie polaczen ramionowych

Aktualnie w Polsce dostępna jest postać farmaceutyczna kurkuminy Flexofytol® zarejestrowana jako suplement diety [12]. Jest to biologicznie zoptymalizowany ekstrakt z Curcuma longa, standaryzowany na zawartość 42 mg kurkuminy w jednej kapsułce preparatu. Dzięki zestawieniu kurkuminy z substancjami pomocniczymi i zjawisku micelizacji jej rozpuszczalność zwiększa się razy, powodując że zastosowanie doustne u ludzi 42 mg kurkuminy w postaci biologicznie zoptymalizowanego ekstraktu odpowiada zażyciu Bol w stawach na PVT g czystej kurkuminy lub 1 kg proszku z kłącza ostryżu długiego [12, 13].

POLECAMY Działanie kurkuminy wykazane w laboratoryjnych badaniach eksperymentalnych Kurkumina wykazuje działanie plejotropowe: ma właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne, chemoprewencyjne i przeciwnowotworowe, immunosupresyjne, wspomaga gojenie ran i wpływa ochronnie na czynność narządów wewnętrznych. Wykazano, że kurkumina jest zmiataczem reaktywnych form tlenu i azotu.

U zwierząt doświadczalnych wykazano protekcyjne działanie kurkuminy na mięsień sercowy, związane z hamowaniem powstawania reaktywnych form tlenu [6, 14]. Kurkumina aktywuje również enzymatyczną obronę antyoksydacyjną poprzez aktywację genów enzymów antyoksydacyjnych [6, 15], podnosi poziom glutationu w zwierzęcych komórkach prawidłowych i ludzkich komórkach nowotworowych [6, 16, 17], hamuje aktywność syntazy tlenku azotu NOS w mysich makrofagach, i syntezę NOS w wątrobie myszy w badaniach in vivo.

Kurkumina indukuje ekspresję genu oksygenazy hemowej [6, 18], enzymu rozkładającego hem do tlenku węgla, żelaza i biliwerdyny, mającego bardzo duże znaczenie w odpowiedzi komórki na stres oksydacyjny [6, 19]. Kurkumina obniża syntezę cyklooksygenazy COX-2, głównego enzymu uczestniczącego w produkcji prostaglandyn oraz hamuje syntezę lipooksygenazy 5-LOX [6, 15]. Działanie przeciwzapalne kurkuminy odbywa się również przez hamowanie reaktywnych form tlenu, które pośredniczą w metabolizmie prostaglandyn i produkcji cytokin prozapalnych [6].

Zalicza się do nich m.

Kurkumina hamuje proliferację i aktywację limfocytów T, B, NK i dendrocytów, co sprawia, że jest ona nie tylko czynnikiem przeciwzapalnym, lecz także wykazuje właściwości immunosupresyjne [6, 20]. Zastosowanie kliniczne kurkuminy u ludzi W medycynie konwencjonalnej ostryż długi stosuje się m.

Europejska Agencja Leków EMA w leczeniu zapalenia stawów zaleca następujace dawkowanie ostryżu długiego świeże kłącze doustnie u dorosłych: 8—60 g 3 razy dziennie lub — mg kurkuminy 3 razy dziennie.

Europejska Agencja Leków nie zaleca stosowania preparatów kurkuminy u osób do W metaanalizie 69 badań, 20 suplementów diety z r. W analizie tej nie stwierdzono różnic między suplementami a placebo pod względem występowania działań Bol w stawach na PVT. Uzyskane wyniki pochodzą głównie z badań krótkoterminowych poniżej lub równe 3 miesiącea jakość dowodów była bardzo niska [21]. Wysoką biodostępność wyciągu Curcuma longa w postaci preparatu Flexofytol® potwierdzono w szeregu kolejnych badań klinicznych.

W wieloośrodkowym, prospektywnym, badaniu z randomizacją, przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, w 3-miesięcznej obserwacji grupy pacjentów z objawową OA stawu kolanowego, porównano dwie dawki biooptymalizowanego wyciągu Curcuma longa Flexofytol®. W grupach stosujących substancję aktywną obserwowano zmniejszenie ogólnej oceny aktywności choroby ocenianą przez pacjenta PGADA w porównaniu z placebo.

W grupach otrzymujących substancję aktywną w małych dawkach i placebo wykazano przemijający i nieistotny wzrost poziomu biomarkera sColl, natomiast nie stwierdzono takiego wzrostu w grupach przyjmujących duże dawki biooptymalizowanego wyciągu Curcuma longa.

Ból stawów

Porównywalnie we wszystkich grupach zmniejszyła się punktacja kwestionariusza KOOS. Appelboom i wsp.

Okłady z lodu w ręczniku Czas zabiegu: 5 minut okładu lub 5—10 minut masażu okładem Zabiegi o tej temperaturze nie upośledzają ukrwienia tkanek.

U pacjentów stosowano biologicznie zoptymalizowany ekstrakt z Curcuma longa Flexofytol®w postaci doustnych kapsułek dziennie przez ponad 6 miesięcy. Wyniki opracowano na podstawie kwestionariusza oceniającego parametry jakości życia pacjentów. W ciągu pierwszych 6 tygodni przyjmowania preparatu obserwowano zmniejszenie dolegliwości bólowych o ok. Największą poprawę stanu czynnościowego stwierdzono u chorych z OA stawów ręki i szyi.

Preparat był bardzo dobrze tolerowany, a ponad połowa pacjentów była w stanie przerwać stosowanie leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Satysfakcja pacjentów została potwierdzona decyzją o kontynuowaniu leczenia preparatem przez ponad 6 miesięcy [23].

Celem kolejnego badania klinicznego przeprowadzonego przez De Breucker i wsp. To retrospektywne badanie obserwacyjne obejmowało 31 pacjentów w wieku powyżej 70 Bol w stawach na PVT średnia: 77 latz OA kolan lub odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pacjenci stosowali Flexofytol® w dawce 2—4 kapsułki dziennie przez okres 12 tygodni. Skuteczność preparatu oceniano po 6 i 12 tygodniach, w następujących kryteriach: nasilenie bólu od 0 do 10 w skali VASniepełnosprawność funkcjonalna od 0 do 10 w skali VAS oraz jakość życia w kwestionariuszu SF Oceniano również występowanie działań niepożądanych i interakcji lekowych, parametry czynności nerek, glikemii i krzepnięcia krwi.

U pacjentów leczonych Flexofytolem® zaobserwowano znaczącą poprawę kliniczną.

Ból stawów - Szpital Dworska

Parametry jakości życia poprawiły się w ciągu pierwszych 6 tygodni leczenia i poprawa utrzymywała się w ciągu 3 miesięcy leczenia. Tolerancja leczenia była bardzo dobra.

Bol w stawach na PVT Masc jakiego rodzaju stawow bol

W trakcie badania nie obserwowano zmian w parametrach czynności nerek, układu krzepnięcia i kontroli cukrzycy. We wnioskach autorzy sugerują, że Flexofytol® może być szczególnie przydatny w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów u starszych pacjentów, z chorobami współistniejącymi, gdyż preparat skutecznie zmniejszał nasilenie bólu i Zlacza pekniecia i bolu funkcjonowanie, a jednocześnie był dobrze tolerowany.

Może więc stanowić obiecującą alternatywę dla NLPZ, szczególnie pod względem bezpieczeństwa u starszych pacjentów, osób z zaburzeniami czynności nerek, przyjmujących leki przeciwkrzepliwe. Jednakże wnioski te powinny być poparte kontrolowanymi badaniami z randomizacją [24].

Podsumowanie Leczenie chorego z OA ograniczone jest do terapii spowalniających lub modyfikujących jej przebieg, a w ostateczności do zastosowania leczenia chirurgicznego.

Umów wizytę teraz - do lekarza specjalizującego się w leczeniu bólu stawów w naszym szpitalu

W związku z tym poszukiwane są nowe, uzupełniające metody leczenia. Takim preparatem może być biooptymalizowany wyciąg z Curcuma longa Flexofytol® zapewniający odpowiednią rozpuszczalność i biodostępność składnika aktywnego. Dane z badań eksperymentalnych wskazują na potencjalny korzystny wpływ kurkuminy na aktywność procesu zwyrodnieniowego, co potwierdzono oceniając poziomy biomarkerów charakterystycznych dla procesu zwyrodnieniowego.

W badaniach Bol w stawach na PVT biooptymalizowany wyciąg z Curcuma longa Flexofytol® szybko i znacząco zmniejszał natężenie bólu oraz poprawiał funkcjonowanie pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów rąk, bioder lub kolan w krótkim okresie stosowania. Tolerancja preparatu biologicznie zoptymalizowanej kurkuminy Flexofytol® była dobra. Należy również podkreślić, że jego skuteczność kliniczna była porównywalna z NLPZ, z zastrzeżeniem, iż dane te pochodzą z badań prowadzonych na małych grupach pacjentów.

Nie obserwowano poważnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kurkuminy, a w porównaniu z NLPZ preparaty kurkuminy były bardziej bezpieczne pod względem objawów dyspeptycznych.

W świetle danych eksperymentalnych i klinicznych biologicznie zoptymalizowana kurkumina Flexofytol® może znaleźć zastosowanie jako terapia wspomagająca w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów, szczególnie w grupie osób starszych z chorobami współistniejącymi. Istrati J, Dobrogowski J. Choroba zwyrodnieniowa stawów. W: Kompendium leczenia bólu.

Postępy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa - Reumatologia – Termedia

Malec-Milewska M, Woroń J red. Medical Education, Warszawa ; W: Leczenie bólu. Wordliczek J, Dobrogowski J red. PZWL, Warszawa ; Semin Arthritis Rheum ; Praktyka kliniczna — przewodnik leczenia bólu: Leki pochodzenia roślinnego w leczeniu bólu w świetle danych naukowych.

  • Bol malych stawow i miesni
  • Różne obrazy kliniczne łuszczycowego zapalenia stawów - Wiadomości Dermatologiczne

Prakt ; 9: Bio-optimized Curcuma longa extract is efficient on knee osteoarthritis pain: a double-blind multicenter randomized placebo controlled three-arm study. Arthritis Res Ther ; Molecular and cellular mechanisms of Bol w stawach na PVT action — beneficial effect on organism. Postępy Biochemii ; Curcumin: from ancient medicine to current clinical trials.

Cell Mol Life Sci ; Curcumin: the Indian solid gold. Adv Exp Med Biol ; Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med ; Kucharz EJ. Zastosowanie Flexofytolu w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.

Bol w stawach na PVT bolesne stawy po zapaleniu oskrzeli

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja ; Aggarwal BB, Sung B. Pharmacological basis for the role of curcumin in chronic diseases: an age-old spice with modern targets. Trends Pharmacol Sci ; Curcumini a new paradigm and therapeutic opportunity for the treatment of osteoarthritis: curcumin for osteoarthritis management.

Choroba zwyrodnieniowa stawów osteoartroza, osteoarthritis — OA charakteryzuje się degradacją chrząstki stawowej oraz podchrzęstnej części kości, powodując trwałe uszkodzenie strukturalne oraz upośledzenie funkcji stawu, co w konsekwencji prowadzi do niepełnosprawności chorego [1].

Springer Plus2: Curcumin modulates free radical quenching in myocardial ischaemia in rats. Int J Biochem Cell Biol ; Antioxidant and anti-inflammatory properties of curcumin.

Glutathione-independent mechanism of apoptosis inhibition by curcumin in rat thymocytes.