Proces pielegniarski z chorobami stawow, Reumatoidalne zapalenie stawów – pielęgnacja i opieka nad pacjentem

Wyniki i wnioski. Diagnoza pielęgniarska: Możliwość powstania odleżyn z powodu unieruchomienia. Istotną rolę w opiece nad pacjentką z RZS stanowiło przygotowanie chorej do samoopieki i samopielęgnacji.

Dotyczy przede wszystkim stawów i prowadzi do utraty sprawności ruchowej.

Czym jest szkodliwy glukozamina i chondroityny Wspolne leczenie folk srodki zaradcze

Patologia rozpoczyna się od stanu zapalnego błony maziowej, co prowadzi do niedostatecznego odżywienia chrząstek stawowych, a tym samym ich uszkodzenie. W miarę postępu choroby dochodzi do zniekształceń stawów, więzadeł, ścięgien i pochewek oraz do upośledzenia ich funkcji. Ogólnoustrojowe powikłania RZS dotyczą układu naczyniowego, nerek, serca, płuc, a także układu nerwowego.

Przyczyny i objawy RZS Choroba może wystąpić w każdym wieku, jednak szczyt zachorowań przypada między Przyczyny reumatoidalnego zapalenia stawów nie zostały do końca poznane.

Pliki tej pozycji

Uważa się, że stan zapalny w stawach zostaje wywołany poprzez działanie kilku czynników: predyspozycje genetyczne zwiększają ryzyko choroby nawet pięciokrotniepłeć kobiety chorują 3 razy częściej od mężczyznzaburzenia układu immunologicznego produkcja przeciwciał przeciw własnym tkankomstres, infekcja bakteryjna lub wirusowa, palenie tytoniu. Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów są zwykle niezauważalne lub niepoprawnie diagnozowane, ponieważ zwykle przypominają grypę.

Pojawiają się ogólne osłabienie i zmęczenie, podwyższona temperatura ciała oraz bóle mięśniowe. Następnie nawet po kilku miesiącach pojawiają się dolegliwości ze strony stawów: zapalenie stawów drobnych — rąk i nóg lub jednego dużego — barkowego, kolanowegoobrzęk stawów, sztywność poranna lub po dłuższym okresie nieporuszania stawem, ból i tkliwość stawów, nieodwracalne ograniczenie ruchomości stawów, deformacje stawów, np.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów obejmuje farmakoterapię i rehabilitację. Jego celem jest zmniejszenie dolegliwości i utrzymanie jak najdłuższego okresu remisji.

Proces pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Proces pielęgnowania pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów Problem: Ograniczona sprawność ruchowa spowodowana bólem stawów. Cel: Zwiększenie ruchomości stawów i samodzielności w zakresie wykonywania czynności higienicznych.

Leczenie halgel sustrav Choroby palcow stawow

Interwencje pielęgniarskie: rozmowa z pacjentem w celu rozpoznania deficytów w zakresie czynności higienicznych, pomoc pacjentowi w wykonywaniu czynności higienicznych, które sprawiają problem, zachęcanie pacjenta do podejmowania próby samodzielnego wykonywania czynności higienicznych, dostosowanie wysiłku fizycznego do możliwości i wydolności pacjenta, zaniechanie pospieszania pacjenta, zachęcanie pacjenta do korzystania z przedmiotów pomocniczych Proces pielegniarski z chorobami stawow.

Problem: Zniechęcenie i brak motywacji do regularnych ćwiczeń i rehabilitacji. Cel: Zachęcenie pacjenta do regularnej rehabilitacji; nauka prostych ćwiczeń, które może wykonywać samodzielnie.

Przyczyny i objawy RZS

Interwencje pielęgniarskie: rozmowa z pacjentem dotycząca korzyści płynących z regularnych ćwiczeń, wyjaśnienie pacjentowi, że rehabilitacja jest jednym z elementów skutecznej terapii, współpraca z fizjoterapeutą, nauczenie pacjenta prostych ćwiczeń, które może wykonywać samodzielnie obejmujące stawy kończyn górnych i dolnychpomoc w wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, rozmowa z rodziną pacjenta, dotycząca konieczności wykonywania regularnych ćwiczeń i rehabilitacji, w razie potrzeby: podanie środków przeciwbólowych przed rozpoczęciem ćwiczeń.

Problem: Niepokój pacjenta związany ze stanem zdrowia i postępem choroby. Cel: Zredukowanie niepokoju, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.

Objawy reumatoidalnego zapalenia stawów w różnych stadiach choroby Wyróżniamy cztery okresy choroby: Wczesny, dla którego charakterystyczne są: obrzęk, pogrubienie zarysów stawów, sztywność poranna. Zmiany umiarkowane — oprócz wyżej wymienionych także zmiany okołostawowe i zaniki mięśniowe głównie mięśni międzykostnychograniczona ruchomość, mogą być pierwsze uszkodzenia chrząstek.

Interwencje pielęgniarskie: nawiązanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem aktywne słuchanie, wykazanie zainteresowania problemamiobecność przy pacjencie i gotowość na okazanie wsparcia, ocena reakcji pacjenta na chorobę i stosowane leczenie, rozmowa z pacjentem w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości dotyczących choroby i terapii, informowanie pacjenta o podejmowanych działaniach diagnostycznych i czynnościach pielęgnacyjnych, nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i relaksacji aromaterapia, muzykoterapia, Proces pielegniarski z chorobami stawow sięzapewnienie pacjentowi spokoju na sali chorych, motywowanie pacjenta do podejmowania działań terapeutycznych, zaproponowanie rozmowy z psychologiem, edukacja pacjenta i jego rodziny na temat choroby i postępowania terapeutycznego.

Problem: Dyskomfort spowodowany przewlekłym bólem stawów ból o umiarkowanym natężeniu.

Olej z bolem w stawach Artroza stawow lokciowych 1 stopien

Cel: Poprawa samopoczucia pacjenta poprzez zredukowanie dolegliwości bólowych. Interwencje pielęgniarskie: Ocena charakteru, lokalizacji i monitorowanie natężenia bólu poprzez rozmowę z pacjentem i zastosowanie jednej ze skal VAS, numeryczna, słownaPomiar podstawowych parametrów życiowych tętno, RR, temperatura ciała i odnotowanie ich w karcie pacjenta, Zalecenie przyjęcia wygodnej pozycji, która niweluje dolegliwości bólowe, Podanie farmakologicznych środków przeciwbólowych zgodnie ze zleceniem lekarza, Obserwacja pacjenta pod kątem wystąpienia działań niepożądanych zastosowanych leków, Stosowanie technik i zabiegów relaksacyjnych — rozluźnianie mięśni, ćwiczenia oddechowe, Zapewnienie pacjentowi odpoczynku i spokoju na sali chorych, Zastosowanie ćwiczeń fizjoterapeutycznych i gimnastyki we współpracy z fizjoterapeutą wyjaśnienie konieczności i korzyści płynących z lekkiej aktywności fizycznej w RZS.