Klasyfikacja urazow kosci i stawow. Rodzaje urazów

Dwie kości przemieszczone względem siebie. Bandaż owinięty wokół uda, powyżej rany. Ze względu na kontakt złamanej kości z otoczeniem wyróżnia się złamania zamknięte, w których zachowana jest ciągłość skóry, a złamana kość nie ma kontaktu z otoczeniem oraz złamania otwarte, w których przerwana jest ciągłość skóry, wskutek czego złamana kość ma kontakt z otoczeniem.

Zwichnięcia, stłuczenia i złamania towarzyszą ludziom bez względu na płeć, wiek czy inne dolegliwości, choć oczywiście są czynniki, które wpływają na częstość tego typu urazów. Złamaniem nazywamy każde przerwanie ciągłości kości, które następuje na skutek urazu.

Z projektem boli stawow

Złamanie jest zamknięte, kiedy nie stwierdza się widocznej rany w miejscu urazu i otwarte, kiedy taka rana występuje. Złamaniu towarzyszy ból i niemożliwość wykonania ruchu, a także obrzęk.

Solidne polaczenia z choroba

Natomiast skręcenie to przemieszczenie się powierzchni stawowych kości wewnątrz stawu. Często towarzyszy mu uszkodzenie torebki stawowej lub naciągnięcie jej więzadeł.

Krem ze stawow z czerwona papryka

Zarówno w przypadku złamania, jak i skręcenia, pierwszą czynnością powinno być unieruchomienie miejsca, którego dotyczy uraz.

W dalszej kolejności wykonuje się zdjęcie RTG, które pozwala na ocenienie stopnia złamania.

Niekiedy wymaga ono operacji, częściej założenia opatrunku gipsowego, który na pewien okres unieruchomi złamaną kość i pozwoli jej się zrosnąć oraz zregenerować. Podaj swoje objawy i sprawdź co może Ci dolegać. Bezpłatny i anonimowy wywiad medyczny.

stawow stawow, co jest