Indometacyna z zapaleniem stawow. Metindol retard (indometacyna) - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

W okresie leczenia należy prowadzić uważną obserwację pod kątem występowania jakichkolwiek objawów nadwrażliwości na preparat. Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Nic dziwnego, że dziecko próbuje temu zapobiec.

Metindol Retard - Indometacinum

Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metindol retard? Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu.

W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku, z mlekiem lub lekami zobojętniającymi sok żołądkowy może złagodzić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego.

Indometacyna z zapaleniem stawow

W okresie leczenia należy prowadzić uważną obserwację pod kątem występowania jakichkolwiek objawów nadwrażliwości na preparat. W razie podejrzenia ich wystąpienia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Szczególna ostrożność jest wymagana w przypadku stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku, u których ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych jest zwiększone.

Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

2. Preparaty z indometacyną

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku.

Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego szczególnie o krwawieniu.

Indometacyna z zapaleniem stawow

Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. U chorych z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. U tych chorych konieczne jest stosowanie najmniejszych skutecznych dawek i rozpoczynanie leczenia od najmniejszej dostępnej dawki.

Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia np.

W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych. Jeżeli lekarz zaleci długotrwałe stosowanie preparatu należy regularnie kontrolować czynność nerek i wątroby oraz morfologię krwi a także wykonywać okresowo badania okulistyczne ryzyko złogów w obrębie rogówki i zmian w obrębie siatkówki.

Badania okulistyczne są wymagane zwłaszcza u chorych z reumatoidalnym Indometacyna z zapaleniem stawow stawów.

Metindol Retard tabl. o przedł. uwalnianiu(75 mg) - 25 szt.

Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia związane ze stosowaniem indometacyny lekarz może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu. Preparat może maskować objawy zakażenia.

Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Indometacyna z zapaleniem stawow

Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo. W okresie stosowania preparatu, przed przyjęciem szczepionki zawierającej żywe drobnoustroje należy skonsultować się z lekarzem.

Indometacyna hamuje agregację płytek krwi i może zwiększać ryzyko krwawienia. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, Indometacyna z zapaleniem stawow zastoinową niewydolnością serca, Indometacyna z zapaleniem stawow chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia.

Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Indometacyna z zapaleniem stawow

Długotrwałe stosowanie indometacyny w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów? Preparat może powodować wystąpienie zaburzeń widzenia, senności, zawrotów głowyzmęczenia lub innych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Dawkowanie preparatu Metindol retard Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Indometacyna z zapaleniem stawow

Dorośli: 1 tabletka 75 mg 1—2 razy na dobę, w bolesnym miesiączkowaniu 1 raz na dobę. Nie należy stosować preparatu u dzieci.

Co zawiera i jak działa Metindol retard?

U chorych w podeszłym wieku należy zachować ostrożność, stosować najmniejszą skuteczną dawkę i uważnie obserwować chorych, czy nie występują u nich krwawienia z przewodu pokarmowego. Sposób stosowania: Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować w trakcie posiłku lub z mlekiem, połykać w całości nie rozgryzać. Czy można stosować Metindol retard w okresie ciąży i karmienia piersią?

Indometacyna

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem! Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży.

Metindol - Indometacinum

Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone wyłącznie na wyraźne zlecenie lekarza i pod jego nadzorem, w przypadkach gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne.

Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku. Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią. Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Encyklopedia leków

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. Nie zaleca się stosowania preparatu z: ­ innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2 zwiększone ryzyko działań niepożądanych ­ kwasem acetylosalicylowym nazywanym potocznie aspiryną oraz salicylanami zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego; możliwe zmniejszenie stężenia indometacyny we krwi ­ diflunisalem ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego ­ metotreksatem w dawkach większych niż 15 mg na tydzień możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych.

Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci.

Indometacyna może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych. Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Menu nawigacyjne

Jak każdy lek, również Metindol retard może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten Choroby stawow lokciowych dloni. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego obejmują: nudności, brak łaknienia, wymioty, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, biegunka, zaparcia, zapalenie błony śluzowej żołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, owrzodzenie przewodu pokarmowego niekiedy z krwawieniem i perforacją niekiedy ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wiekukrwawienie z esicy, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, żółtaczka, zapalenie wątroby.

Możliwe: bóle i zawroty głowy, zaburzenia mowy, omdlenia, zmęczenie, senność, drgawki, nerwowość, dezorientacja, parestezje, ruchy mimowolne, neuropatia obwodowa, nasilenie padaczki i choroby Parkinsona, zaburzenia nastroju, bezsenność, omamy, uczucie niepokoju, zaburzenia widzenia widzenie nieostre, podwójnezapalenie nerwu wzrokowego, złogi w obrębie rogówki i zmiany w siatkówce zwłaszcza u chorych z RZSszumy uszne, głuchota.

Indometacyna z zapaleniem stawow

U osób z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych jest zwiększone objawy: silne bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku, dezorientacja. Możliwe: niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, zapalenie naczyń, obrzęki, zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia, zahamowanie czynności szpiku kostnego jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych.

Możliwe zaburzenia czynności nerek, krwiomocz, białkomocz, ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, hiperkaliemia, obrzęki. Niekiedy złe samopoczucie, obfite pocenie się, bóle w klatce piersiowej, eozynofilia płucna, krwawienie z nosa, krwawienie z dróg rodnych, osłabienie mięśni, przyspieszenie degeneracji chrząstki.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości wysypka, pokrzywka, świąd, łysienie i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu sercaobrzęk naczynioruchowy obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanieskurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne: Indometacyna z zapaleniem stawow toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona.

Czy takie zachowanie noworodka budzi niepokój?

Inne preparaty na rynku polskim zawierające indometacyna.