Choroby atlasu kosci i stawow

Według niej postawienie rozpoznania ChZS jest możliwe w przypadku spełnienia jednego z poniższych 3 warunków: 1. Przez dłuższe okresy w ciągu dnia, unosić nogę powyżej serca , aby zmniejszyć obrzęk Rys.

Opis: Atlas Knee System jest zatwierdzonym urządzeniem oznaczonym znakiem CE i jest pozatorebkowym implantem kolana specjalnie zaprojektowanym do leczenia pacjentów z jednoprzedziałową, środkową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego OA. Mężczyzna lub kobieta w wieku powyżej 25 lat; 2.

Choroby atlasu kosci i stawow

Mieć objawy kliniczne w badanym kolanie, takie jak ból zlokalizowany głównie w okolicy kolana przyśrodkowa część kolana i ogólnie zaostrzona przez obciążenie; 3. Radiograficzne potwierdzenie zapalenia Artroza stawu w palcu i stawów środkowej części kolana bez erozja kości i najlepiej oceniana przy użyciu zdjęcia rentgenowskiego Rosenberga; 4.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Nie powiodło się co najmniej 6-miesięczną terapię zachowawczą przed operacją z kontynuacją Ból OA. Wcześniejszą terapię zachowawczą definiuje się jako leczenie obejmujące co najmniej jedną z nich następujące zalecenia OARSI 9: 1. Modyfikacja stylu życia; 2.

Choroby atlasu kosci i stawow

Leki przeciwbólowe; 4. Fizjoterapia; 5.

Choroby atlasu kosci i stawow

Urządzenia wspomagające laski, ortezy, szelki, itp. Zastrzyki dostawowe IA. Potrafisz wyrazić dobrowolną pisemną świadomą zgodę na udział w tym badaniu klinicznym dochodzenie.

Czy w opinii badacza klinicznego są w stanie zrozumieć tę klinikę dochodzenie, współpracować w ramach procedur dochodzeniowych i wyrażają chęć powrót na wszystkie wymagane wizyty kontrolne po zabiegu. Kryteria wyłączenia: 1.

Etykieta grupy ramion: Dochodzenie Kwalifikowalność Kryteria: Kryteria przyjęcia: 1. Male lub przedmioty kobiece wiek 25 do 80 lat w czasie badań przesiewowych 2. Kliniczne objawy takie jak ból zlokalizowany przede wszystkim do środkowego aspektu kolana i ogólnie zaostrzone przez łożysko wagowe i dowody radiograficzne choroba zwyrodnieniowa w środkowym komorze kolana - Zaleca się łożysko stały widok zginaczy w celu weryfikacji dowodów radiograficznych choroba zwyrodnieniowa - klasa KLz wyjątkiem osób z erozją kulą 3. Ból w kolanie badawczym, jak pokazano minimalnym wynikiem 40 skala Pytania o ból womaca w Koos 4.

Objawy kliniczne i radiologiczne oznaki OA w bocznym przedziale badanie kolana; 2. Objawy kliniczne i radiologiczne oznaki OA w przedziale rzepkowo-udowym badania kolana; 3.

Choroby atlasu kosci i stawow

Wcześniejsza operacja modyfikująca staw w badanym kolanie w ciągu 12 miesięcy przed planowanym termin operacji np. Czynna infekcja, posocznica, zapalenie kości i szpiku lub historia septycznego zapalenia któregokolwiek stawu; 7. Reumatoidalne zapalenie stawów, inne postacie chorób zapalnych stawów lub choroby autoimmunologiczne nieład; 8.

Choroby atlasu kosci i stawow

Nadmierne blizny struktur tkanek miękkich przyśrodkowej części kolana; 9. Poważne deformacje prowadzące do upośledzenia mocowania lub niewłaściwego Choroby atlasu kosci i stawow aparatu wszczepiać; Rozpoznana lub podejrzewana diagnoza osteomalacji; Rozpoznana lub podejrzewana diagnoza osteonekrozy; Rozpoznana lub podejrzewana diagnoza osteoporozy; Szybkie zniszczenie stawu, wyraźna utrata masy kostnej lub resorpcja kości widoczne na zdjęciu rentgenowskim; Niewydolność naczyń, zanik mięśni, choroba nerwowo-mięśniowa; Immunologicznie osłabione lub o obniżonej odporności; Historia ogólnoustrojowego leczenia steroidami, stosowanie leków wpływających na metabolizm kości np.

Każdy znaczący stan zdrowia i inne czynniki, które zdaniem badacza będą miały miejsce przeszkadzać w uczestnictwie i zakończeniu badania; Ciąża; Pacjenci, którzy są obecnie zapisani do innego badania klinicznego, które może wpłynąć na wyniki tego dochodzenia.

Choroby atlasu kosci i stawow

Płeć: Wszystko.