Artroza stawow 2 stopnie

Zależnie od sytuacji do wnętrza stawu podaje się: glikokortykosteroidy — ich działanie polega na zahamowaniu procesu zapalnego; ze względu na działania uboczne ryzyko uszkodzenia stawu, sporadycznie zakażenie nie można ich podawać więcej niż 3—4 razy rocznie do jednego stawu, kwas hialuronowy — składowa normalnego płynu stawowego; po jego podaniu zmniejszenie bólu może się utrzymywać przez kilka miesięcy; podaje się go do stawu kolanowego, ale bada się również skuteczność jego podania do innych stawów. Dotychczas nie udowodniono jednoznacznie skuteczności żadnego leku w hamowaniu niszczenia chrząstki stawowej. Mogą dotyczyć jednego, kilku lub rzadziej wielu stawów.

Artroza stawow 2 stopnie

Jakie stawy najczęściej dotyka artroza? Jakie badania należy wykonać w celu zdiagnozowania artrozy?

Artroza stawow 2 stopnie

W celu zdiagnozowania artrozy lekarz powinien przeprowadzić z pacjentem dokładny wywiad oraz wykonać badanie przedmiotowe. W przypadku występowania artrozy ma zdjęciu radiologicznym widoczne są typowe zmiany zwyrodnieniowe zwężenie szpary stawowej, obecność osteifitów, sklerotyzacja.

USG jest badaniem, w którym można zobrazować stan chrząstki stawowej niewidocznej na zdjęciu radiologicznym. Artrozę, czyli chorobę zwyrodnieniową stawów można klasyfikować: pod względem etologii wyróżnia się postać: pierwotną, zwaną też idiopatyczną, której przyczyna występowania nie jest znana, wtórną, w której powstanie zmian zwyrodnieniowych jest skutkiem przebytego urazu, choroby lub wady wrodzonej np. Diagnozowanie artrozy Do prawidłowego zdiagnozowania choroby zwyrodnieniowej stawów powinny być wykonane wszystkie powyżej wymienione punkty.

Artroza stawow 2 stopnie

Często zmiany charakterystyczne dla artrozy widoczne na zdjęciu radiologicznym są widoczne jeszcze przed pojawieniem się dolegliwości odczuwanych przez pacjenta.