Spryskaj zlacza

Na elementach metalowych, po rozłączeniu wtyczek, widoczne będą naloty. Krok 2 Włóż szczotkę stalową o małej średnicy do gniazda. Wtyczkę, doprowadzającą zasilanie i inne styki warto od razu odpowiednio zabezpieczyć. Jednak, jeśli problem ten nie jest widoczny, wystarczy preparat do czyszczenia styków elektrycznych w samochodzie. Na koniec, spryskaj styki elektryczne dużą ilość smaru kontaktowego i ponownie złóż złącze.

Spryskaj zlacza

Typowe zastosowania tego produktu obejmują silniki, odlewy, zawory, łożyska, zbiorniki, okna, dywany, posadzki betonowe, asfalt, pojazdy itp. Substancje, które może usunąć to: smary, oleje, smoła, sól drogowa, węgiel, plamy Spryskaj zlacza, wosk, tłuszcz zwierzęcy, pleśń i sadza.

Spryskaj zlacza

Dalsze informacje na temat produktu można uzyskać w lokalnym dziale technicznym: biuro woronko-loctite.

Namocz lub spryskaj części i wytrzyj lub spłucz.

Spryskaj zlacza

Poziomy rozcieńczenia będą się różnić w zależności od rodzaju i ilości usuwanej substancji oraz rodzaju czyszczonej powierzchni. UWAGA: Optymalna wydajność występuje w przypadku silniejszych stężeń, rozcieńczania ciepłą wodą, mieszania lub szorowania i rozszerzonego kontaktu powierzchni.

Spryskaj zlacza

Magazynowanie: O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Resztek materiału nie należy umieszczać z powrotem w jego oryginalnym pojemniku, bo mogłoby dojść do zanieczyszczenia produktu. Korporacja Henkel nie bierze odpowiedzialności za produkt, który został zanieczyszczony lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami.

Spryskaj zlacza

Parametry: Typ chemiczny: woda, rozpuszczalniki o formule prawnie zastrzeżonej, Środki: powierzchniowo-czynne,dodatki.