Przytrzymaj palce zlacza,

Używanie funkcji Slide Over w widoku Split View: Jeśli pracujesz w dwóch aplikacjach w funkcji Split View i chcesz otworzyć trzecią aplikację w funkcji Slide Over, po prostu przesuń palcem w górę od dołu ekranu, aby otworzyć Docka. Plakietka wskazuje liczbę zaznaczonych elementów. Działanie takie może spowodować uszkodzenie, które nie jest objęte gwarancją. Korzystanie z dwóch aplikacji jednocześnie przy użyciu widoku Split View Dzięki widokowi Split View możesz używać dwóch aplikacji jednocześnie.

Gesty dotykowe

Nie używaj środków czyszczących ani skompresowanego powietrza. Przód iPada jest wykonany ze szkła pokrytego substancją odporną na zatłuszczenia i ślady palców. Powłoka ta ściera się z czasem w miarę normalnego użytkowania.

Bol w stawach u mlodych ludzi

Środki czyszczące i materiały ścierne przyczyniają się do ścierania powłoki i mogą porysować szkło. Korzystanie ze złączy, portów i przycisków Nigdy nie należy na siłę wciskać złącza do portu ani używać nadmiernej siły do naciśnięcia przycisku.

Leczenie stozkow na stawach palcow

Działanie takie może spowodować uszkodzenie, które nie jest objęte gwarancją. Jeśli wtyczka i gniazdo nie dają się łatwo połączyć, prawdopodobnie nie pasują do siebie.

HTC U11 - Gesty dotykowe - HTC SUPPORT | HTC Polska

Sprawdź, czy nic nie blokuje prawidłowego podłączenia i upewnij się, że wtyczka pasuje do gniazda i że została właściwie ustawiona względem gniazda.

Zmianę koloru mogą powodować kurz, zanieczyszczenia i kontakt z wilgocią. Jeśli przewód lub złącze Lightning rozgrzewa się w czasie użytkowania lub iPad jest ładowany, odłącz je od komputera lub zasilacza i wyczyść złącze Lightning czystą, suchą i niepozostawiającą włókien szmatką. Do czyszczenia złącza Lightning nie należy używać płynów ani środków czyszczących.

Dołączony przewód, jak każdy inny metalowy przewód lub kabel, może ulec osłabieniu lub stać się łamliwy, jeśli jest wielokrotnie zginany w tym samym miejscu.

Staraj się zginać przewód łagodnie, bez załamywania go. Często sprawdzaj stan przewodu oraz złącza, szukając ubytków, pęknięć i innych uszkodzeń. Możesz na przykład wyświetlać zdjęcia podczas pisania wiadomości e-mail albo sprawdzić lokalizację w aplikacji Mapy podczas wyszukiwania ofert wakacyjnych w przeglądarce Safari.

Jak używać funkcji Split View: Otwórz aplikację.

Przesuń palcem od dołu ekranu, aby otworzyć Docka. W Docku dotknij i przytrzymaj drugą aplikację, którą chcesz otworzyć, a następnie przeciągnij ją z Docka do prawej lub lewej krawędzi ekranu.

Zydowskie leczenie

Jak dostosować funkcję Split View: Aby przydzielić taką samą ilość miejsca na ekranie obu aplikacjom, przeciągnij separator aplikacji na środek ekranu. Aby przełączyć funkcję Split View na Slide Over, przesuń palcem w dół od góry aplikacji.

Aby zamknąć widok Split View, przeciągnij separator aplikacji tak, aby zakryć aplikację, którą chcesz zamknąć. Oglądanie filmu za pomocą funkcji Obraz w obrazie podczas korzystania z aplikacji Dzięki funkcji Obraz w obrazie możesz wykonywać różne czynności, na przykład odpowiadać na wiadomości e-mail podczas oglądania programu TV.

Gdy w trakcie wideorozmowy FaceTime lub oglądania filmu stukniesz ikonęobraz wideo zmniejszy się do narożnika ekranu.

Korzystanie z wielozadaniowości na iPadzie

Możesz wówczas otworzyć drugą aplikację, a wideo będzie nadal odtwarzane. Aby przenieść wideo, przeciągnij je do innego narożnika. Aby przywrócić wideo do pełnego ekranu, stuknij ikonę w lewym rogu wideo.

Możesz również ukryć wideo, przeciągając je do lewej lub prawej krawędzi ekranu. Stuknij ikonę strzałki, aby ponownie wyświetlić wideo. Funkcji Obraz w obrazie można używać na iPadzie Pro, iPadzie 5. Używanie gestów w systemie iPadOS Za pomocą gestów wielozadaniowości na iPadzie możesz szybko wyświetlić pasek przełączania aplikacji, przełączyć się do innej aplikacji lub wrócić do ekranu początkowego: Wyświetlanie paska przełączania aplikacji: przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu i przytrzymaj palec na środku ekranu, aż pojawi się pasek przełączania aplikacji.

Ważne informacje na temat obsługi iPada

Następnie przesuwaj palcem w prawo lub w lewo, aby znaleźć i otworzyć inną aplikację. Przełączanie aplikacji: podczas używania aplikacji przesuń w lewo lub w prawo czterema lub pięcioma palcami, aby przełączyć się do poprzednio używanej aplikacji.

Patogeneza bolu stawu

Powrót do ekranu początkowego: podczas używania aplikacji przesuń palcem w górę od dolnej krawędzi ekranu. Możesz także zsunąć pięć palców na ekranie, aby powrócić do ekranu początkowego.

Przeciąganie i upuszczanie pomiędzy aplikacjami Za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania możesz przenosić tekst, zdjęcia i pliki z jednej aplikacji do drugiej. Możesz na przykład przeciągnąć tekst z aplikacji Safari do notatki, obraz z aplikacji Zdjęcia do wiadomości e-mail lub wydarzenie z kalendarza do wiadomości tekstowej: Otwórz dwie aplikacje w widoku Split View lub Slide Over.

Dotknij i przytrzymaj element, aż się uniesie. Aby zaznaczyć kilka elementów, dotknij i przytrzymaj element, przeciągnij go lekko, a następnie, przytrzymując go, stuknij kolejne elementy innym palcem. Plakietka wskazuje liczbę zaznaczonych elementów.

Aby przeciągnąć i upuścić tekst, najpierw zaznacz tekst, a następnie dotknij i przytrzymaj go, aż się uniesie.

Przeciągnij element do innej aplikacji i upuść go. Na tym ekranie możesz zarządzać następującymi opcjami: Pozwól na wiele programów: wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz używać funkcji Slide Over ani widoku Split View.