Leczenie zlotymi wasami chorob stawow, Co to jest i jakie są przyczyny?

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie? Leczenie chirurgiczne Endoprotezowanie aloplastyka stawu biodrowego lub kolanowego polega na zastąpieniu chorego stawu protezą. Po ich pojawieniu się pacjent powinien zgłosić się do lekarza.

Wesołowski, prof. It is effective and safe in patients with active RA, in whom standard treatment is insufficient or contraindicated, but it can cause interstitial lung disease ILD. We present a case of year-old male with RA and a history of smoking and methotrexate MTX treatment, who developed dyspnoea, non-productive cough, and fever about two months after the administration of LEF.

The clinical and radiological presentation was of acute pneumonia. The patient was treated with methylprednisolone pulse, prednisone, and cyclophosphamide, but he died Jawny leczenie szczeki respiratory failure.

Key words: interstitial lung disease, leflunomide, drug toxity, rheumatoid arthritis Pneumonol. Jest lekiem skutecznym i bezpiecznym u chorych na RZS w sytuacji, gdy standardowe leczenie nie spowodowało znaczącej poprawy lub było źle tolerowane, Przejrzec leczenie stawow może wywoływać śródmiąższową chorobę płuc. Czynnikami ryzyka wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc wywołanej LEF są: stwierdzane wcześniej zmiany śródmiąższowe w płucach, palenie papierosów, niska masa ciała i stosowanie dawki nasycającej.

W pracy przedstawiono przypadek letniego chorego na RZS, z nikotynizmem w wywiadzie, leczonego w przeszłości metotreksatem MTXu którego wystąpiły duszność, kaszel i gorączka po około 2 miesiącach leczenia LEF. Zastosowano metyloprednizolon w pulsach, następnie prednizon i cyklofosfamid. Po okresie przejściowej poprawy doszło do narastania niewydolności oddechowej i zgonu. Słowa kluczowe: śródmiąższowa choroba płuc, leflunomid, działania niepożądane leku, reumatoidalne zapalenie stawów Pneumonol.

Gorczyca biała

Do grupy tej zaliczmy także metotreksat MTXsulfasalazynę, azatioprynę, preparaty złota i leki antymalaryczne. Leflunomid jest prolekiem ulegającym przemianie do aktywnego terapeutycznie metabolitu — teriflunomidu A77który odwracalnie hamuje enzym dehydrogenazę dihydroorotanową DHODHniezbędną do syntezy de novo nukleotydów pirymidynowych i proliferacji Leczenie zlotymi wasami chorob stawow T.

Lek zmniejsza również liczbę i aktywność granulocytów obojętnochłonnych we krwi oraz obniża poziom metaloproteinaz w tkankach [1—4]. Wykazuje właściwości immunomodulujące, immunosupresyjne, działa antyproliferacyjnie i przeciwzapalnie [1, 5]. Efekt terapeutyczny tego leku, podobnie jak innych leków z grupy DMARDs, pojawia się dopiero po upływie 4—6 tygodni i zwiększa się w ciągu kolejnych 2—6 miesięcy.

Działając przeciwzapalnie, hamuje postęp choroby reumatycznej, łagodzi jej przebieg, zmniejszając ból, sztywność i obrzęk stawów. Leflunomid jest zalecany u chorych na RZS w sytuacji, gdy standardowe leczenie nie spowodowało znaczącej poprawy lub było źle tolerowane [3]. Lek stosowany jest również u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów, sarkoidozę, toczeń układowy rumieniowaty SLE, systemic lupus erythematosuschorobę Crohna, zapalenie naczyń, u osób po przeszczepieniu nerek [7].

W odróżnieniu od innych leków DMARDs wydalanie aktywnego metabolitu A jest powolne, ponieważ czas jego półtrwania wynosi około 2 tygodnie. Podanie cholestyraminy skraca ten okres do około 20 godzin [2, 4, 6, 8]. Leflunomid zarejestrowano w roku w Stanach Zjednoczonych, rok później w Europie, w roku w krajach Dalekiego Wschodu Japonii, Chinach i Koreinatomiast w Polsce został wprowadzony w roku Obecnie jest stosowany w ponad 70 krajach.

Najczęściej są to: objawy ze strony układu pokarmowego biegunka, nudności, wymioty, jadłowstręt, bóle brzucha, zapalenie błony śluzowej jamy ustnejwzrost aktywności enzymów wątrobowych aminotransferaz, zwłaszcza alaninowej, rzadziej GGTP, fosfatazy zasadowej i stężenia bilirubiny, ponadto wysypka, infekcje dróg oddechowych, spadek masy ciała i wzrost ciśnienia tętniczego. Obserwowano także niedokrwistość, leukopenię, małopłytkowość [1, 3, 4, 7, 9, 10].

Leczenie zlotymi wasami chorob stawow

Powikłania ze strony układu oddechowego, szczególnie choroba śródmiąższowa płuc, chociaż występują rzadko, są bardzo istotne, gdyż mogą zagrażać życiu chorego [7]. Nie istnieją specyficzne objawy reakcji polekowej na LEF. Dotychczas Choroba wszystkich tytulow stawow 42 przypadki, w których doszło do wystąpienia choroby śródmiąższowej płuc w wyniku stosowania LEF [8].

Poniżej przedstawiono historię chorego leczonego LEF z powodu RZS, u którego doszło do wystąpienia ostrego śródmiąższowego zapalenia płuc. Opis przypadku Mężczyzna w wieku 59 lat, palący tytoń 30 paczkolatz rozpoznanym w roku zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa ZZSK oraz w roku seropozytywnym RZS, został przyjęty w sierpniu roku do I Kliniki Chorób Płuc Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc IGiChP w Warszawie z podejrzeniem śródmiąższowego włóknienia płuc w celu rozszerzenia diagnostyki i ustalenia dalszego postępowania.

Zwyrodnienia stawów - objawy i leczenie

Podczas Leczenie zlotymi wasami chorob stawow w klinice reumatologicznej w lipcu roku wykonano badanie tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości TKWRw którym stwierdzono zmiany o typie plastra miodu oraz rozstrzenie oskrzeli w polach dolnych obu płuc, ponadto w polach górnych pęcherze rozedmy oraz zmiany marskie w szczycie płuca prawego.

Przy przyjęciu do I Kliniki Chorób Płuc pacjent był w dobrym stanie klinicznym, nie zgłaszał dolegliwości ze strony układu oddechowego. W badaniu osłuchowym stwierdzono obustronne trzeszczenia u podstawy płuca, w badaniach laboratoryjnych wykładniki stanu zapalnego nie były podwyższone.

  • Rośliny stosowane w schorzeniach reumatycznych - Dbam o Zdrowie
  • Infekcja w leczeniu stawow
  • До рассвета оставалось .

W badaniu radiologicznym RTG klatki piersiowej wykonanym przy przyjęciu do kliniki uwidoczniono obustronne zmiany siateczkowate oraz drobnoguzkowe zlokalizowane nadprzeponowo oraz obwodowo w polach dolnych i środkowych obu płuc ryc. Rycina 1. Badanie RTG klatki piersiowej — rozsiane zmiany linijne i siateczkowate w obwodowych partiach płuc, przeważające w okolicach nadprzeponowych Figure 1.

Aktualności - Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

W teście 6-minutowego chodu 6-MWT, six-minute walk test pacjent przeszedł dystans m bez desaturacji. Ostatecznie na podstawie wykonanych badań u chorego rozpoznano śródmiąższowe zapalenie płuc. Z uwagi na dobry stan kliniczny, zadowalające wyniki badań czynnościowych oraz dokonany charakter zmian w płucach w badaniu TKWR pacjent nie wymagał leczenia z przyczyn pulmonologicznych.

Zalecono dalszą obserwację i kontrolę w IGiChP za 6 miesięcy. W lutym roku chory został ponownie przyjęty do I Kliniki Chorób Płuc. Chory przyjmował lek do czasu hospitalizacji w IGiChP. W wywiadzie zgłaszał narastającą od początku stycznia roku duszność wysiłkową, kaszel oraz stany gorączkowe do 39°C.

W chwili przyjęcia stan chorego był średni, zgłaszał duszność przy niewielkim wysiłku oraz męczący kaszel. Wskaźnik masy ciała BMI, body mass index wynosił W badaniach laboratoryjnych stwierdzono prawidłową liczbę erytrocytów i płytek krwi, liczba leukocytów wynosiła 6,69 tys. Stężenia albumin, kreatyniny, mocznika i elektrolitów oraz aktywność transaminaz były prawidłowe. Wynik badania ogólnego moczu był w normie. W RTG klatki piersiowej w porównaniu z poprzednim badaniem z sierpnia roku Leczenie zlotymi wasami chorob stawow zmniejszenie objętości pól płucnych, wyraźną obustronną progresję zmian siateczkowatych w płucach, zwłaszcza w polach dolnych ryc.

Rycina 2. Badanie RTG klatki piersiowej — widoczna wyraźna progresja zmian rozsianych w płucach, powiększyła się sylwetka serca Figure 2.

Chest X-ray — evident progression of disseminated lung lesions and heart enlargement Wykonano tomografię komputerową tętnic płucnych z kontrastem angio-CTAustria leczenie stawow której nie stwierdzono skrzeplin w tętnicach płucnych, natomiast w płucach uwidoczniono, oprócz opisywanych wcześniej cech włóknienia pod postacią obwodowego pogrubienia przegród, zmian siateczkowatych oraz obszarów plastra miodu, w polach dolnych obustronne obszary o typie matowej szyby ryc.

Rycina 3. Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości płuc — podopłucnowe zmiany siateczkowate z rozstrzeniami oskrzeli z pociągania i ogniskami plastra miodu, rozsiane obszary matowej szyby Figure 3.

Leczenie zlotymi wasami chorob stawow

High-resolution computed tomography of the lungs — subpleural reticular opacities with traction bronchiectasis and foci of honeycombing, disseminated ground glass opacities Z powodu duszności nie wykonano pletyzmografii oraz pomiaru DLCO. W plwocinie w badaniu bezpośrednim nie stwierdzono prątków kwasoopornych, także posiewy po 10 tygodniach były negatywne.

  • Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa | Reumatologia - Medycyna Praktyczna dla pacjentów
  • Zapalenie stawow leukocytow
  • Но у тебя будет гость, и по-моему лучше приготовиться.

W badaniu molekularnym nie wykazano obecności materiału genetycznego Mycobacterium tuberculosis complex. Z plwociny nie wyhodowano bakterii ani grzybów patogennych oraz nie stwierdzono antygenu Candida i Aspergillus w surowicy. Nie wykryto również w limfocytach krwi obwodowej antygenu pp65 cytomegalowirusa CMV. W badaniu immunofluorescencyjnym w plwocinie nie wykazano obecności oocyst Pneumocystis jiroveci P. W wykonanych kilkakrotnie z powodu stanów gorączkowych posiewach krwi nie wyhodowano drobnoustrojów.

Na podstawie przebiegu klinicznego, obrazu radiologicznego i wyników badań czynnościowych płuc u chorego rozpoznano ostre śródmiąższowe zapalenie płuc, najprawdopodobniej w wyniku leczenia LEF. Lek odstawiono i wdrożono metyloprednizolon w pulsach, w dawce mg i.

Ze względu na obserwowaną w kolejnych badaniach morfologii krwi leukopenię z neutropenią odstawiono cyklofosfamid, utrzymując leczenie prednizonem. Jednocześnie biorąc pod uwagę możliwość infekcji wywołanej drobnoustrojami oportunistycznymi, stosowano leczenie empiryczne kotrimazolem, gancyklowirem oraz itrakonazolem, które zakończono po wykluczeniu infekcyjnego charakteru zmian w płucach.

Leczenie zlotymi wasami chorob stawow

Po okresie przejściowej poprawy w czasie leczenia glikokortykosteroidami GKS doszło do narastania niewydolności oddechowej i zgonu. Omówienie Reakcje polekowe mogą przebiegać bez istotnych objawów ze strony układu oddechowego, ale zdarza się, że prowadzą do niewydolności oddechowej i stanowią bezpośrednie zagrożenie życia. Rozpoznanie jest trudne, ponieważ objawy kliniczne, obraz radiologiczny zmian w płucach oraz wyniki badań laboratoryjnych nie są charakterystyczne i mogą wynikać z choroby podstawowej.

W związku z rejestracją i warunkowym dopuszczeniem do obrotu w Unii Europejskiej, a tym samym w Polsce, szczepionek przeciwko COVID i rozpoczęciem w Polsce programu szczepień, Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, w oparciu o aktualną dostępną wiedzę medyczną, przedstawiają stanowisko dot. Wraz z dostępnością nowych danych stanowisko może być modyfikowane w przyszłości. Szczepionki mRNA są szczepionkami syntetycznymi, nieżywymi, które nie mogą wywołać choroby wirusowej oraz nie prowadzą do zmian informacji genetycznej, czyli DNA, osoby zaszczepionej. Spośród kolejnej grupy szczepionek, tzw.

Wiele leków stosowanych w terapii RZS może powodować toksyczne uszkodzenie płuc, a mechanizmy tego zjawiska nie są do końca znane. Istotne znaczenie w rozpoznaniu reakcji polekowej ma wywiad, z którego wynika, że chory przyjmował lek mogący wywoływać zmiany w płucach [12, 13]. Wyróżnia się kilka typów odczynów polekowych w płucach. Najczęstszymi są śródmiąższowe zapalenia płuc, a wśród nich organizujące się zapalenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków Leczenie zlotymi wasami chorob stawow oraz niekardiogenny obrzęk płuc [12].

Pomimo to do roku opisano 42 przypadki śródmiąższowej choroby płuc wywołanej LEF. Prawdopodobną przyczyną różnic są predyspozycje genetyczne lub środowiskowe w tej grupie chorych [8, 12, 15, 16]. W Polsce w badaniu Raczkiewicz-Papierskiej i wsp.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) objawy

Najczęściej obserwowano biegunki i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, natomiast u żadnego chorego nie stwierdzono śródmiąższowego zapalenia płuc [18]. W badaniu Zoń-Giebel i wsp.

Leczenie zlotymi wasami chorob stawow

U opisywanego pacjenta nie obserwowano zaburzeń ze strony układu pokarmowego, jakkolwiek w badaniach laboratoryjnych stwierdzano podwyższone stężenie fosfatazy alkalicznej przy prawidłowej aktywności enzymów wątrobowych. Definitywne stwierdzenie, że zmiany w płucach Leczenie zlotymi wasami chorob stawow wynikiem reakcji polekowej jest bardzo trudne. W ustaleniu rozpoznania pomocne jest wykazanie związku czasowego między zastosowaniem leku a wystąpieniem działań niepożądanych.

Należy jednak pamiętać, że reakcja na lek może wystąpić zarówno w ciągu pierwszych kilku dni jego stosowania, jak i po kilku tygodniach, miesiącach, a nawet latach, już po zakończeniu leczenia [12]. Większość działań niepożądanych LEF, także tych ze strony układu oddechowego, występuje najczęściej w ciągu 2—6 miesięcy od chwili rozpoczęcia terapii [5, 20].

Z powodu długiego okresu półtrwania aktywnego metabolitu A ciężkie działania niepożądane były obserwowane nawet po zaprzestaniu leczenia.

Reumatoidalne Zapalenie Stawów | Objawy RZS

Collier i Flood-Page opisali chorą na RZS, u której 2-krotna próba leczenia LEF zakończyła się wystąpieniem niewydolności oddechowej w przebiegu ostrego śródmiąższowego zapalenia płuc po raz pierwszy po 13 miesiącach, a następnie po 7 tygodniach po powtórnym włączeniu leczenia. Objawy choroby całkowicie ustąpiły po odstawieniu leku i wdrożeniu GKS [24]. Opisano przypadki, w których do uszkodzenia płuc doszło 3 tygodnie po odstawieniu LEF [6], a nawet 2 miesiące po zaprzestaniu terapii [2].

Leczenie zlotymi wasami chorob stawow

U opisywanego chorego objawy ze strony układu oddechowego oraz gorączka pojawiły się po około 6 tygodniach terapii i szybko narastały, doprowadzając do niewydolności oddechowej.

Zwraca uwagę fakt, że objawy choroby nasilały się pomimo odstawienia LEF, co było obserwowane także przez innych autorów i jest tłumaczone długim okresem półtrwania leku [17, 21, 22].

Zofia Guła, dr med. Mariusz Korkosz Co to jest i jakie są przyczyny?

W pracy pochodzącej z Korei, w której analizowano dokumentację chorych na RZS leczonych LEF dłużej niż miesiąc, zidentyfikowano 10 pacjentów, u których rozpoznano chorobę śródmiąższową płuc wywołaną Leczenie zlotymi wasami chorob stawow i wykazano istotny związek między jej wystąpieniem a współistnieniem choroby płuc w wywiadzie [8].

Suissa i wsp. Z tych obserwacji wynika, że przedstawiany chory należał do grupy ryzyka, ponieważ włóknienie płuc zostało u niego rozpoznane już podczas pierwszej hospitalizacji w IGiChP, a więc jeszcze przed wdrożeniem LEF.