Leczenie strumienia stawow

Wobec przewlekłego charakteru dolegliwości bólowych, choroba wpływa niekorzystnie na wiele obszarów życia, szczególnie w zakresie aktywności fizycznej, a także wzrostu kosztów społecznych niepełnosprawności [13]. Nadal nieznane są w pełni przyczyny powstania RZS, ale uważa się, że choroba związana jest z niewłaściwym działaniem układu odpornościowego, który błędnie rozpoznaje swoje komórki jako uszkodzone i zaczyna je atakować.

Mechanizm choroby zwyrodnieniowej stawów przypomina błędne koło, dochodzi do osłabienia siły mięśniowej lub zaburzenia równowagi mięśniowej. Materiał i metody.

U badanych zastosowanie miejscowej krioterapii wpłynęło na zmniejszenie bólu oraz znaczną poprawę ruchu zgięcia i wyprostu stawu biodrowego. Krioterapia miejscowa jest skuteczną metodą wspomagającą leczenie pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu biodrowego.

The mechanism of osteoarthritis resembles a vicious circle, occur muscle weakness or muscle imbalance.

Choroba zwyrodnieniowa stawów, a aktywność fizyczna

Material and methods. In the patients local cryotherapy treatment had Leczenie strumienia stawow on pain reduction and a significant improvement in flexion and extension of the hip. Local cryotherapy is an effective adjunct to the treatment of patients with osteoarthritis of the hip.

Leczenie strumienia stawow Jesli staw krzywi sie na posladku

Forum Medycyny Rodzinnejvol 9, no 2, — Key words: coxartrosis, physiotherapy, cryotherapy WSTĘP Najczęstszą przyczyną zmian zwyrodnieniowych wtórnych jest uszkodzenie elementów składowych stawu.

Brak stabilności stawu, długotrwałe oddziaływanie sił przekraczających wytrzymałość chrząstki, uszkodzenie aparatu więzadłowego wpływa niekorzystnie na jego stabilizację i biomechanikę [1, 2]. Istotą choroby zwyrodnieniowej jest powolna utrata kolagenu i proteoglikanów w chrząstce stawowej, prowadząca do pogorszenia jej właściwości biomechanicznych [3].

Reumatyzm: objawy

Początek przebiega najczęściej bezobjawowo. Ograniczeniu ulega rotacja wewnętrzna oraz wyprost. Pojawia się ból po większym wysiłku, spacerze, a ustępuje po odpoczynku [1]. Krioterapia jest metodą leczenia polegającą na schładzaniu okolic ciała przy użyciu niskich temperatur w celu wywołania fizjologicznych Leczenie strumienia stawow organizmu o Leczenie strumienia stawow miejscowym lub ogólnym [4]. Zimno działa na organizm w dwóch fazach. W pierwszej powoduje zwężenie naczyń w skórze i tkance podskórnej.

Jest to rodzaj reakcji obronnej przed dalszą utratą ciepła. Dochodzi do zmniejszenia przemiany materii w tkankach.

Reumatyzm - objawy, przyczyny, leczenie

W drugiej fazie powierzchowne naczynia krwionośne rozszerzają się, doprowadzając do przekrwienia tkanek [5]. Ocena ruchomości oraz dolegliwości bólowych u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawie biodrowym po zastosowaniu krioterapii miejscowej.

Wiek badanych: 40—70 lat. Uzyskano zgodę na badanie i poinformowano o możliwości rezygnacji. Do badania zastosowano anonimową ankietę przeprowadzoną po zakończeniu leczeniaskalę VAS oraz pomiar zakresu ruchu w stawie biodrowym.

Przed leczeniem i po nim oceniono pacjentów skalą VAS, a także dwukrotnie wykonano pomiar zakresu ruchu w stawie biodrowym.

Leczenie strumienia stawow Stawy sa metodami chorobowymi

Obliczenia statystyczne wykonano w programie Microsoft Excel. Wskazano wartości średnie oraz odchylenie standardowe. Decyzję o leczeniu podejmował lekarz rehabilitacji. W grupie A zastosowano ćwiczenia indywidualne i fizykoterapię. W grupie B dodatkowo zabieg krioterapii miejscowej.

Zabiegi wykonywano przez pięć dni w tygodniu. Krioterapię stosowano na okolicę stawu biodrowego w pozycji leżącej na boku przeciwnym.

Reumatyzm - objawy

Strumień ciekłego azotu —°C kierowany był prostopadle w odległości 20 cm przez 3 minuty ruchami okrężnymi. Rycina 1. Wartości bólu w stawie biodrowym Zakres ruchu zgięcia w stawie biodrowym wynosił 60— stopni. Po zabiegach w grupie A poprawił się średnio o 15 stopni, w grupie B o 25 stopni ryc.

Kontakt Choroba zwyrodnieniowa stawów, a aktywność fizyczna Stopniowe uszkadzanie chrząstki stawowej prowadzi do choroby zwyrodnieniowej stawu, co skutkuje znacznym upośledzeniem jego funkcji. Schorzenie to dotyka zazwyczaj ludzi starszych, jednak do gabinetu ortopedy czy fizjoterapeuty coraz częściej trafiają osoby młode.

Rycina 2. Wartości średnie ruchu zgięcia w stawie biodrowym Wartość wyprostu stawu przed zabiegami wynosiła 5—15 stopni. Po zabiegach uzyskano poprawę w grupie A średnio o trzy stopnie, a w grupie B o pięć stopni ryc.

Reumatyzm - definicja

Rycina 3. Wartości średnie ruchu wyprostu w stawie biodrowym DYSKUSJA Choroba zwyrodnieniowa stawów ma charakter przewlekły, towarzyszy jej ból i postępujące ograniczenie zakresu ruchu. Stanowi jedną z przyczyn występowania niezdolności do pracy [6]. Leczenie jest trudne, wieloetapowe, czasochłonne, a efekty nie zawsze zadowalające. Nie da się przewidzieć, u których pacjentów leczenie przyniesie spodziewaną poprawę, u których wstrzyma postęp schorzenia lub nie przyniesie poprawy.

W niniejszej pracy dokonano analizy skuteczności oddziaływania miejscowej krioterapii jako dodatkowego zabiegu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego.

Leczenie strumienia stawow Stawy leczenie stawu zapalenia stawow zapalenia stawow

Według doniesień naukowych stosowanie wyłącznie ćwiczeń nie jest dostatecznie skuteczne w leczeniu tego schorzenia. Na pewno wzrasta samoocena sprawności fizycznej pacjenta, poprawa funkcji motorycznych oraz krótkotrwała redukcja Zel anestezowy do stawow [6, 7].

Peter i Jansen podkreślają brak obiektywnych badań potwierdzających skuteczność elektroterapii u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi [8]. Według innych doniesień stosowanie ultradźwięków, pola elektromagnetycznego czy laseroterapii w praktyce klinicznej oceniane jest różnie.

W Irlandii łączy się elektroterapię i zabiegi termiczne [9], w Australii wyżej wymienione zabiegi stosuje się sporadycznie [10]. Bardzo dobre efekty w terapii opisywanej choroby i powszechnie stosowane w praktyce klinicznej uzyskuje się terapią manualną. W Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych zaleca się terapię manualną jako leczenie wspomagające [11, 12].

Leczenie strumienia stawow Tabela leczenia stawow

Wobec przewlekłego charakteru dolegliwości bólowych, choroba wpływa niekorzystnie na wiele obszarów życia, szczególnie w zakresie aktywności fizycznej, a także wzrostu kosztów społecznych niepełnosprawności [13]. Współczesna wiedza dostarcza wielu dowodów na pozytywne działanie zabiegów z zakresu fizjoterapii w leczeniu zmian zwyrodnieniowych, jednak nadal największą wątpliwość budzi przewaga skuteczności jednych nad innymi. W badanej grupie leczenie zimnem przyczyniło się do redukcji dolegliwości bólowych, a także poprawy zakresu ruchu.

Wciąż niezadawalające efekty leczenia stwarzają konieczność ciągłego poszukiwania metod uzupełniających i wspomagających. Dębinki 7, 80— Gdańsk e-mail: rita.