Estrogen i choroby stawow, Co to jest estrogen? Jakie są objawy niedoboru lub nadmiaru estrogenów?

Materiałem badanym dla przeprowadzenia testów biochemicznych jest krew pobrana z żyły łokciowej lub zbiórka dobowa moczu. Uczeni wykorzystali do badań myszy obojga płci.

Dolegliwości bólowe stawów u kobiet zwykle nasilają sie w okresie postmenopauzalnym.

Estrogen i choroby stawow

Przypuszcza się, że może to mieć związek z niedoborem estrogenów. Dotychczasowe badania obserwacyjne dotyczące wpływu suplementacji estrogenowej na bóle stawów dają sprzeczne rezultaty.

Estrogen i choroby stawow

Przeprowadzone w USA duże badanie randomizacyjne objęło grupę ponad 10 tys. Częstość, nasilenie bólu i inne dolegliwości stawowe były oceniane na podstawie kwestionariusza przeprowadzonego wśród wszystkich uczestniczek po roku stosowanego leczenia oraz w losowo wybranej podgrupie badanych po 3 i po 6 latach terapii.

Poprawa w zakresie częstości występowania bólu stawów była niewielka, jednak długotrwała po 3 i po 6 latach odnotowano w grupie leczonej również niższą częstość występowania bólu stawów.

Estrogen i choroby stawow

Wynik dotyczący obrzęków stawowych nieco zaskakuje, zwłaszcza w odniesieniu do jednoczesnego zmniejszenia bólu stawów.

Autorzy badania wskazują, iż przyczyną może być zastosowana w badaniu metoda oceny obrzęku stawów, która polegała na subiektywnej ocenie badanych.

Estrogen i choroby stawow

Przeprowadzone badanie wskazuje, iż estrogeny egzogenne stosowane u kobiet mogą zmniejszać dolegliwości bólowe stawów, poprawa choć niewielka jest istotna statystycznie.